OM OS

Nord Miljø ApS


Vi er et nyoprettet brøndborevirksomhed, som i starten vil fokusere på de mindre opgaver. Vi er igang med, at få udviklet en mikrorig, der har til mål, at kunne løse de udfordrende opgaver, hvor større borerigge ikke har en chance. Vi vil gøre dette uden kompromis med sikkerhed, kvalitet og sikring af det danske grundvand. Vi har store ambitioner, om at vores del af arbejdet, skal hjælpe fremtidige generationer, med at nyde godt af det danske guld, som er vores allesammen drikkevand.

TJENESTER

Mikrorig Boringer


Vi har opstart i Mikrorig Boringer fra d. 01/11. Dette er boringer, der kan udførdes steder der normalt ikke kan lade sig gøre. Det kan eksempelvis være i en kælder, carport/garage, i et hus, en baggård, osv. En mikrorig åbner muligheder for en bedre undersøgelse af jorden og evtuelle vandmagasiner, da man kan få lavet boringer præcis, som ude i det frie. Mikroriggen har dog sine begrænsninger, da den ikke har samme kræfter og vægt, som en normal rig. Dette har vi været opmærksomme på under opbygningen af riggen, så vi ender med det bedste resultat.

Forklasseficering/Overfladeprøver


Vores Mkrorig kan monteres på en minilæsser, hvorefter vi kan bruge den til at komme hurtig rundt i alle terræn. Den lille størrelse gør, at vi kan komme til, at lave forklasseficering på byggepladser, hvor der kan være trængt begrund af det igangværende byggeri. Ulempen vil dog være hastigheden ved dybere forklasseficering (2-6 M.u.t.), da Mikroriggen kun har et 2 meter højt tårn. Tilgængæld vil den kunne opveje hastigheden i dens fleksibilitet i de fleste tilfælde, da den er hurtig videre fra boring til boring. 


Håndboringer og Diamantskæring


Håndboringer kan være hurtig måde, at få et overblik i, hvad der ligger jorden. I Nord Miljø ApS tilbyder vi håndboringer, hvor vi kan gå igennem belægninger ved hjælp af diamantskærring. Ved at kombinere disse ydelser, behøver i kun at bruge en entrepenør, og kan spare tid på kontoret. Sløjfninger og Reetablering af Testbrønde

Testbrønde skal sløjfes, når man er færdig med de miljøtekniske/forurenings undersøgelser. Vi tilbyder at sløjfe og reetablere boringer, hvor vi sikre at testbrønden bliver lukket efter gældende lov. Vi er certificeret i, at kunne lukke testbrønde, så der i fremtiden ikke kan løbe forurening ned i undergrunden. Reetablering af overfladen sker gennem komunikation og egentænkning, dvs. at vi sørger for, at reeetablere med den omkringliggende overflade,  og er vi i tvivl, så kommunikerer, vi med vores kunder, så vi får løst opgaven bedst muligt.